Time-of-flight diffraction (TOFD) er en følsom og nøyaktig metode for å måle dybden og høyden på defekter i ikke-destruktiv prøving av sveiser. TOFD benytter prinsippet om at når tuppen av en sprekk blir truffet av en bølge vil avbøyningen av signalene måles av mottakeren. Målingen vil da si noe om dybden og høyden på sprekken.

Bruk av TOFD skal måle sprekkstørrelser mer nøyaktig, slik at dyre komponenter kunne holdes i drift så lenge som mulig, med minimal risiko. Måling av amplituden til det reflekterte signal er en relativt upålitelig metode for dimensjonering av defekter fordi amplituden er sterkt avhengig av orientering av sprekken. I stedet for amplitude, benytter TOFD tiden det tar for ultralydsignaler til å bestemme posisjonen til reflektor.

I et TOFD system sitter det et par ultrasoniske følere på hver side av en sveis. En av probene sender ultralydsignaler som blir plukket opp av proben på andre siden av sveisen. I feilfri sveis, vil signalene som blir plukket opp av mottakerproben komme fra to bølger: en som går langs overflaten og en som reflekteres fra bakveggen. Når en sprekk er til stede, er det i tillegg en diffraksjon/avbøyning av den ultrasoniske bølgen fra tuppene av sprekken som måles. Ved å måle tiden på pulsen, kan dybden av en sprekk beregnes automatisk ved enkel trigonometri. 

 

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no