Sveisere

 Sveisere

Sveising er en metode for sammenføyning av deler av metall eller plast, karakterisert ved at forbindelsen, overgangsområdet medregnet, i det store og hele har de samme egenskaper, i første rekke mekaniske egenskaper, som grunnmaterialet. Ved påleggssveising tilføres overflaten av et materiale eller en gjenstand en bestemt egenskap ved at det dekkes av parallelle rekker av overlappende sveisestrenger av et egnet tilsett, f.eks. for å oppnå økt hardhet, økt korrosjonsmotstand eller for å erstatte nedslitt materiale.

Nordvest Inspeksjon AS tilbyr som nettverkspartner av Teknologisk Institutt sertifisering etter disse standardene:
NS-EN ISO 9606-1 Stål   ( NS-EN 287-1:2011 er fortsatt gjeldende men vil snart bli erstattet )
NS-EN ISO 9606-2 Aluminium
NS-EN ISO 9606-3 Kobber
NS-EN ISO 9606-4 Nikkel
NS-EN ISO 9606-5 Titan
 
Hva skjer når et sertifikat kommer til utløpsdato?
NS-EN 287-1 og NS-EN ISO 9606 seriene - Sveisere
  • Legge fram godkjent dokumentasjon av minimum to forbindelser som det er tatt NDT av. NDT må være av volumetrisk testmetode, dvs. enten radiografi eller ultralydtesting.
  • Sveise en prøve som tilsvarer den opprinnelige prøven og la denne bli testet med NDT.
Begge disse alternativ fører til fornyelse av sertifikatet for 2 nye år.
 
De vanligste sveisemetodene er:
111 -  Dekkede elektroder
114 -  Rørtråd uten dekkgass
131 -  MIG
135 -  MAG
136 -  Rørtråd med dekkgass
138 - Metallpulverfylt rørtråd
141 -  TIG
142 - TIG uten tilsett
143 - TIG med flussmiddel tilsett
145 - TIG med reduserende gass (argon/hydrogenblanding) og kompakt tilsett
NS-EN-1418 - Maskinstiller for mekanisert og automatisert sveiseutstyr
 
Sveising av metalliske materialer:
Sveisemetodene kan deles inn i to hovedgrupper: Pressveising, der delene presses sammen og gjennomgår en plastisk deformasjon i fast tilstand med eller uten forutgående oppvarming, og smeltesveising, der delene oppvarmes lokalt til smeltetemperaturen og flyter sammen, assistert av overflatespenningene. Ytre press er ikke nødvendig.
 
Pressveising utføres normalt uten gassbeskyttelse og tilsettmateriale. Trykk, temperatur og sveisetid er viktige parameter, og kombinasjonen karakteriserer de ulike metodene.
 
Smisveising, også kalt essesveising, er en gammel metode til å forbinde deler av smijern og stål, som tidligere ble benyttet til fremstilling av våpen og redskap. Fremgangsmåten er fortsatt i bruk i småindustrien. 
Ulike metoder og begrep:  Vi kan nevne f.eks. Stukesveising, Avsmeltesveising, Sømsveising, Kaldsveising, Eksplosjonssveising, Diffusjonssveising og Friksjonssveising uten at vi skal gå nærmere inn på disse.
 
Smeltesveising
Gass-sveising og elektrisk buesveising var de første av de mer moderne smeltesveisemetoder. Ved gass-sveising foregår oppvarming og smelting med en flamme av acetylén og ren oksygen. Delene som skal forbindes, skråskjæres, slik at det dannes en åpen fuge mellom dem, og tilsett i form av tråd med sammensetning som grunnmaterialet, smeltes inn i fugen. De ytre deler av gassflammen er reduserende og beskytter smeltebadet mot atmosfæren. Elektrisk buesveising med dekket elektrode er fortsatt en meget benyttet metode for sveising av stål. Lysbuen brenner mellom arbeidsstykket og elektroden, som smelter og fyller fugen. Elektrodedekket smelter sammen med elektrodekjernen, legger seg rundt tilsettdråpene i buen og over smeltebadet, og beskytter mot gassopptak fra atmosfæren. Imidlertid hindrer dekket strømtilførselen når det brukes kontinuerlig elektrode, slik at prosessen ikke lar seg automatisere. Den lar seg heller ikke tilpasse høy strømstyrke og produktivitet. Pulversveising er en videreføring, som bruker en udekket, kontinuerlig elektrode, hvor dekket tilføres som pulver over buen og smeltebadet. I halv- eller helautomatisk utførelse kan metoden tilpasses store strømstyrker og avsettytelser, og er meget brukt i plateverksteder og skipsverft. 
 
Automatisering
Maskinell sveising gir i tillegg til økt produktivitet bedre og jevnere kvalitet og bedre arbeidsmiljø for sveiseren. Press-sveising utføres nesten bare maskinelt. En enkel mekanisering av buesveising kan utføres ved at sveisepistolen festes på og føres i rett linje av en motordrevet vogn, sveisetraktor, eller står fast ved f.eks. et rør som roteres.
Kontaktpersoner:

ArneAkselvoll

Arne Akselvoll
Leder Sertifisering
Tel.+47 922 64 201 
arne@nordvest.no 

JanErikBjerkan

Jan Erik Bjerkan 
Eksaminator 
Tel.+47 959 45 985
JanErik@nordvest.no