Industriell radiografi, ofte kalt røntgen på folkemunne, er den metoden oftest benyttet for å sjekke en sveiseforbindelse for innvendige feil og volumfeil. Radiografi utføres på to forskjellige måter, enten ved tradisjonell røntgen med et røntgenrør, eller ved gammastråling med en radioaktiv isotop. Dette innebærer kraftige strålingskilder og tildels mye stråling.

Selv om radiografiprøving i teorien er ganske komplisert, er den praktiske utførelsen forholdsvis enkel. Strålingen fra et røntgenrør eller en isotop er rettet mot objektet som skal prøves, og en del av strålingen går igjennom objektet og treffer filmen, som er plassert bak dette. Hvis objektet inneholder hulrom, vil større mengde stråling passere igjennom der enn i området rundt, med den følge at filmen svertes mer bak hulrommet.

På samme måte som i medisinsk røntgendiagnostikk kan sprekk i en sveiseskjøt, tretthetsbrudd i en flyvinge, feil i en støpeprosess o.l. vises på et bilde fremstilt ved hjelp av en strålekilde. Det viktige er å kunne fremstille et bilde som kan tydes. Objekt og materiale som skal avbildes, bestemmer hvilken strålekilde som er best egnet til oppgaven. Radiografiprøving kan anvendes uavhengig av materialets magnetiske og elektriske egenskaper og kan benyttes på de fleste materialer.

Ved radiografi skal det være minst 2 operatører med strålevernssertifikat utstedt av Statens strålevern eller av akkrediterte personellsertifiseringsorganer.

Radiografiaktiviteten foregår ofte utendørs eller utenfor egne skjermede røntgenrom, og må derfor avsperres med sperrebånd. Doseraten utenfor det avsperrede området skal ikke overstige 7,5 µSv/time.

Prøving gjøres iht. anerkjente standarder som f.eks. NS-EN ISO 17636-1.

 

 

SperrebandWEBVed bestilling av radiografi ønsker vi at våre kunder informerer sine ansatte og underleverandører om våre unike sperrebånd, og at disse respekteres til en hver tid. Det er også en forutsetning at området hvor det skal foregå radiografi er tømt for alt annet personell.

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no