Maskinstillere

Maskinstillere

Ny gjeldende standard for Sveiseoperatører / Makinstillere er NS-EN ISO 14732:2013
NS-EN 1418 er tilbaketrukket men Sertifiserings organene i Norge foreslår at standarden implementeres / tas i bruk  når den er oversatt til norsk og tilgjengelig for kjøp. Dato for dette er ikke kjent, men vi kommer tilbake med mer info om dette.
NS-EN ISO 14732 fastsetter krav for godkjenning av sveiseoperatører for smeltesveising og maskinstillere for motstandsveising, begge for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer. 
 
Hva gjør en Sveiseoperatør / Makinstiller?
En maskinstiller/sveiseoperatør er den som styrer sveiseprosessen med sveiseroboter,  fullmekaniserte hel og halvautomatiske sveisekraner, «traktorer» osv., og som er ansvarlig for å innstille før og/eller justere under sveising.
 
Godkjenning av Sveiseoperatører / Makinstillere etter NS-EN ISO 14732:2013
Det er bare nødvendig å godkjenne sveiseoperatører/maskinstillere som er ansvarlige for innstilling før og/eller justering under sveisingen. Det er ikke nødvendig å godkjenne personell som utelukkende utfører programmering av sveiseenheten eller betjening av sveiseenheten. Denne standarden skal anvendes når godkjenningsprøving av sveiseoperatør/maskinstillere forlanges i kontrakten eller i utførelsesstandarden. Denne standarden gjelder ikke sveiseoperatører for motstandssveising eller under hyperbariske forhold.
 
Hva skjer når et sertifikat kommer til utløpsdato?
Sertifikatet har en gyldighetstid på to år forutsatt at det påtegnes hver sjette måned i denne perioden. Sertifikatet kan fornyes for videre perioder på to år innenfor det opprinnelige godkjenningsområdet forutsatt at:
  • Sveiseoperatøren med rimelig kontinuitet har vært beskjeftiget med sveisearbeid innenfor det aktuelle godkjenningsområde. Et avbrudd på inntil seks måneder er tillatt.
  • Det ikke er noen spesiell grunn til å betvile fagkunnskapen til sveiseoperatøren/maskinstilleren.
  • Notater om prøving, eksempelvis halvårlig dokumentasjon av RT eller UT eller rapporter om bruddprøver skal oppbevares sammen med godkjenningsbeviset til sveiseoperatøren/maskinstilleren.
  • De produserte sveisene er av foreskreven kvalitet.
Kontaktpersoner:

ArneAkselvoll

Arne Akselvoll
Leder Sertifisering
Tel.+47 922 64 201 
arne@nordvest.no 

JanErikBjerkan

Jan Erik Bjerkan 
Eksaminator 
Tel.+47 959 45 985
JanErik@nordvest.no