Sveiseteknisk

Sveise- og Materialteknologi er grunnlaget for fagfeltene i Nordvest Inspeksjon. Som en del av videreutvikling av bedriften ble en egen sveiseteknisk avdeling etablert i 2012.

Sveis er en viktig del i produksjonen av bærende konstruksjoner og en naturlig del av den maritime klyngen Nordvest Inspeksjon er lokalisert i. Kompetanse innen sveise- og materialteknologi er nødvendig for å kunne levere kvalitetsprodukter, noe mange bedrifter i vår region er avhengig av for å kunne konkurrere med lavkostnadsland.

Kvalitet i sveiste konstruksjoner er avhengig av mange faktorer, blant dem:

  •      Materialvalg og dimensjonering
  •      Sveiseteknologi
  •      Kvalitetssikring
  •      Kvalifisert personell
  •      Rutiner, osv.

Nordvest Inspeksjon har ekspertise innenfor alle disse områdene og kan sammen med NDT avdelingen tilby en komplett oppfølging av prosjekter fra start-fasen til slutt-produkt.

Kontaktpersoner:

RobinSorlie

Robin Sørlie
NDT Nivå 3 / Konsulent / Rådgiver
Tel.+47 982 89511
robin@nordvest.no

PerSteinarOrvik 

Per Steinar Orvik
Sveisekoordinator
Tel.+47 922 64 874
per@nordvest.no