Sertifisering

LineSert 
Nordvest Inspeksjon er en nettverkspartner av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering og har godkjent personell til å eksaminere sveisere, maskinstillere og hardloddere.

Hvorfor sertifikat?

Bransjen, nasjonale og internasjonale myndigheter setter krav til at sveisere, maskinstillere og hardloddere er sertifisert iht. anerkjente standarder. I offshoreindustrien har slike krav vært til stede lenge og senere har skipsindustri og annen industri kommet etter. Nå ser vi også at det blir stilt krav til denne type kompetanse innenfor Bygg og anlegg, ref. standard NS-EN 1090-2.

Utstedelse, behandling og lagring av sertifikater.

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering, som er et akkreditert sertifiseringsorgan, er de som utsteder sertifikatene. Sertifikatene blir behandlet og lagt tilgjengelig i databasen Weldeye PQ. I denne databasen kan sertifikatene påtegnes og behandles elektronisk. I dag er det de aller fleste som påtegner sine sertifikater elektronisk, men det er fortsatt mulig å gjøre dette på papir slik som det tidligere var mest vanlig å gjøre.

Fordelen med elektronisk signatur er at man alltid har tilgjengelige oppdaterte sertifikatkopier når man trenger det. På papir kan det eksistere kopier som gjerne ikke er oppdatert, og ofte kan det ta tid å få tak i et oppdatert sertifikat når situasjonen krever det.

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering as

Hvem er eier av sertifikatene?
Sertifiseringsorganet er den formelle eier av sertifikatene, og i vårt tilfelle er det Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering.

Hvilke standarder blir benyttet ved sertifisering?
For godkjenning av sveisere på de ulike materialer blir disse standardene benyttet til sertifisering:

 Smletesveising av Stål:  NS-EN ISO 9606-1
 Smeltesveising på Aluminium og aluminiumslegeringer:  NS-EN ISO 9606-2
 Smeltesveising på Kobber og kobberlegeringer:  NS-EN ISO 9606-3
 Smeltesveising på Nikkel og nikkellegeringer:  NS-EN ISO 9606-4
 Smeltesveising på Titan og titanlegeringer:  NS-EN ISO 9606-5

 Godkjenning av sveiseoperatører for smeltesveising og
 maskinstillere for motstandssveising ved fullmekanisert og
 automatisk sveising av metalliske materialer:

 NS-EN ISO 14732
 Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører:  NS-EN ISO 13585:2012

 

Hvordan foregår en eksaminering?

  • I praksis så foregår eksaminering ute hos den enkelte kunde. I noen tilfeller der kandidatene ikke er tilknyttet et lokalt firma har vi samarbeidspartnere som kan stille lokaler og utstyr til disposisjon. Nordvest Inspeksjon har også planer om å få på plass egne lokaliteter og utstyr slik at vi kan tilby en totalpakke dersom kundene ønsker det.Eksaminator er sertifiseringsorganets representant og skal ivareta habilitet og bevitne at prosessene under eksaminering blir utført iht. gjeldende standard.
  • Eksaminator skal være til stede før sveising/lodding tar til.
  • Eksaminator skal utlevere et informasjonsskriv som forteller om kandidatens rettigheter, hva han har lov til å gjøre med tanke på sliping, reparering, start/stopp osv., før sveising/lodding tar til.
  • Eksaminator skal innhente informasjon om kandidatens ID, dvs. navn, fødeland og fødselsdato.
  • Eksaminator kan gi kandidaten mulighet til å sveise/lodde flere prøver dersom det er behov for det. Dette blir det opp til arbeidsleder å avgjøre. (Maks 2 forsøk)
  • Eksaminator har rett til å avbryte eksaminering dersom han mener kandidaten ikke følger de anvisninger som er gitt i informasjonsskrivet, eller dersom kandidaten ikke viser tilstrekkelige kvalifikasjoner under eksaminering. I slike tilfeller vil kandidaten få beskjed om å trene ytterligere før ny eksaminering kan finne sted.

Test og omfang?
Standard og metode vil avgjøre hvilke tester som skal utføres på prøveobjektet. Visuell kontroll er obligatorisk. Ellers blir det ofte tatt NDT (røntgen eller ultralyd), men også bøyeprøving, brudd og/eller makro blir benyttet der det er krav til det. Når de aktuelle tester er utført og godkjent iht. de ulike standarder vil man få utstedt et sertifikat.

Teoretisk og praktisk opplæring før eksaminering.
Dersom kunde /kandidat ønsker opplæring teoretisk og/eller praktisk før en eksaminering så har Nordvest Inspeksjon samarbeidspartnere som kan bistå med det.

Hvor lenge varer et sertifikat?
Et sveisesertifikat er gyldig i 2 år (3 år) og loddesertifikater gjelder i 3 år (6 år). Hvert halvår skal sertifikatene påtegnes. Det gjøres for å bekrefte at kandidaten har arbeidet innenfor sertifikatets godkjenningsområde hvert halvår. Disse påtegninger skal være påført for at sertifikatet skal være gyldig.

Kan sertifikatoppfølging og påtegning utføres av andre enn arbeidsleder, sveiseformann eller sveisekoordinator?
Bedriften der den ansatte arbeider kan inngå avtale med andre til å gjøre slik oppfølging så lenge reglene i den aktuelle standard blir ivaretatt. Ref. NS-EN ISO 9606-1: Personen som er ansvarlig for sveiseaktivitetene, eller av eksaminator/godkjenningsorganet.

Nordvest Inspeksjon tilbyr sine kunder slik oppfølging. I praksis betyr det at all påtegning blir bekreftet av arbeidsleder, sveiseformann, sveisekoordinator eller andre fra bedriftens ledelse.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Kontaktpersoner:

ArneAkselvoll

Arne Akselvoll
Leder Sertifisering
Tel.+47 922 64 201 
arne@nordvest.no 

JanErikBjerkan

Jan Erik Bjerkan 
Eksaminator 
Tel.+47 959 45 985
JanErik@nordvest.no