Hva er NDT?

NDT (Non-Destructive Testing) er enkelt forklart prøving av materialer med ulike testmetoder, uten at de mekaniske eller kjemiske egenskapene til objektet blir påvirket.

Vi benytter NDT for å kontrollere at produksjons- og kvalitetskravene til for eksempel et sveist materiale, en konstruksjon, eller et system oppfylles. På grunn av de ulike metodenes særegenheter, vil en metode være ypperlig å bruke i noen sammenhenger, mens den kan være ubrukelig i andre. Valg av riktig metode og teknikk er derfor en meget viktig del av NDT-arbeidet.

Utstyr og kritiske komponenter må med jevne mellomrom kontrolleres for å avdekke eventuell slitasje. NDT er en tids- og kostnadsbesparende metode å benytte for å påvise feil i materialer eller svakheter som vil melde seg ved bruk over tid. Stopp og demontering for å kontrollere tilstanden til utstyr kan noen ganger være nødvendig, men i mange tilfeller kan NDT være et godt alternativ, spesielt dersom en ønsker å forhindre/utsette kostbar nedetid på større systemer.

Personer som utfører NDT skal være sertifiserte iht. NS-EN 473/Nordtest eller NS-EN ISO 9712:2012. Alle inspektørene til Nordvest Inspeksjon er sertifiserte i en eller flere metoder iht. disse standardene. 

Les mer om de ulike NDT-metodene i menyen til venstre. 

ndtforeningenNordvest Inspeksjon oppfordrer sine NDT inspektører å bli medlem av NDT foreningen, og støtter de med kontigenten. Hovedoppgaven til foreningen er å fremme NDT som fagfelt, og være et forum for informasjon og diskusjon om ikke-destruktiv prøving. Ekstern lenke

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

EmilSporsheim

Emil Sporsheim
Leder NDT
Tel.+47 986 83 049
emil@nordvest.no 

LineAkselvoll

Line Akselvoll
Daglig Leder
Tel.+47 962 20513
line@nordvest.no

Max Misund
NDT Nivå 3
Tel.+47 901 35 953
max@nordvest.no